Духовна регресия

Печат

imagesCAM982T2 

Хипнозата намира голямо приложение при духовните регресии. Наричат ги пътувания към свръх Аз или към паметта на душата. Тук навлизаме в холистичните дебри на парапсихологията, но никой, който работи с човешката душевност, не бива да се ограничава само с онова, което може да се види и да се пипне, тъй като болестите и страданията й са също тъй невидими и поради това често необясними.