Регресия в минал живот

Печат

imagesCA03Q9YL 

Темата за миналите животи и преражданията е доста спорна и любопитна едновременно. Тезата за непреходността на човешката душа и за живота като училище има и привърженици, и противници.

Мога да споделя моя опит на терапевт. Прилагам регресия в минал живот по желание на клиента и ако неговите вярвания съответстват на този тип сеанси. Те са духовни пътешествия в миналото и изследване на причинно - следствените връзки, които популярно се наричат „кармични”. Целта, разбира се, е отново самопознание, но в друга пространствено - времева плоскост. Много от клиентите ми твърдят, че усещанията са неповторими, богати и многообразни и са успели да си отговорят на много въпроси, отнасящи се до трудни взаимоотношения, личностни качества, таланти и дори зависимости.

Самият процес на осъзнаване е лечебен и възстановяващ. Сеансът дава много добри резултати при фантомни болки, хронични болежки без изяснена причина, страхови състояния и трудни взаимоотношения.