За моята работа

Печат

15 

Винаги съм смятала, че съм щастлив човек, защото успях да превърна любимата си занимание в професия. Към работата си се отнасям сериозно и с отговорност, без значение дали срещу мен е солиден и високопоставен бизнесмен с четири яхти, или хигиенистката на съседната офис сграда. Въпрос на етични принципи. Конфиденциалността на даваната ми по време на сесиите информация е задължителна, защото това е базово изискване в професията на психолога и терапевта.

Сесиите ми с клиентите са с времетраене 60 - 70 мин, с изключение на дългите хипнотични сеанси, за които вече сте прочели (виж Регресия и Духовна регресия). Провеждат се един път седмично, при по-тежки случаи и по-често в началото. Съчетавам хипнотерапията и с музикотерапия, защото въздействието и на двете по тази начин е по-осезаемо. По принцип хипнозата много добре се съчетава с почти всички останали терапии – когнитивна, поведенческа, позитивна и др. Като терапевт предпочитам клиент-центрираната терапия на Карл Роджърс и се водя по постулатите на хуманистичната психология. По време на сесиите за мен е важна личността на клиента - неговите проблеми, ценностната му система, идеалите и страховете му. При хипнотичните сеанси винаги вървя по неговата когнитивна карта (представи, въображение и представа за света).

Кръстила съм лечебният процес „home-like therapy” - терапия в близки до домашния комфорт условия. Този начин на провеждане на терапията предразполага клиента да се отпусне по-бързо, по-добре и по-пълно, което ускорява лечебния процес. Ефектът е поразителен както по време на хипнотичните сеанси, така и при мотивационните сесии.

При по-остро протичащите състояния или при наличие на психотични признаци работя задължително в сътрудничество с лекар – психиатър - д-р Стефан Стойчев, който при нужда предписва необходимите медикаменти и проследява развитието на оздравителния процес. Вярвам в силата на мултидисциплинарния екип!

Тъй като, както казах, обичам работата си, се старая терапията да протича във ведра и спокойна атмосфера, която предразполага към нещо толкова сложно като себеразкриването.

Научавам по нещо ценно от всеки клиент и винаги отвръщам на благодарността с благодарност. Благодаря на клиентите си за обогатяващия опит и познание!

Това е основното, което накратко мога да споделя за своята работа. Ако съм пропуснала нещо важно за вас - попитайте ме!