Възрастова прогресия

Печат

dolphin-heaven 

Този метод на хипнотерапията се използва при решаването на определени житейски дилеми, вземането на важни за личността решения. Простичко казано, това е поглед напред в бъдещето, което клиентът сам прави в хипноза. Счита се, че ние, изхождайки от житейските реалности и собствената си нагласа към тях, несъзнателно или интуитивно имаме известни усещания за бъдещето. При хипнозата съзнанието е лениво и неактивно и не е трудно тези интуитивни усещания да се появят като сцени, метафори или дори чувства.

Не бих се наела да твърдя, че всички събития, видени или усетени по време на възрастовата прогресия, са верни. Те обаче до голяма степен отразяват несъзнаваните нагласи на личността, очакванията и дори страховете й, което отново обогатява и спомага за себепознанието.